W.P. de Koning BV     Gaanweg 13     4214 KA VUREN     Tel +31 345 619 319     Fax +31 345 618 636     info@wpdekoning.nl
Nederlands       English       Deutsch
 
 
 
Shipping en Forwarding
Speciaal Transport
Projecten
Aid & Relief
Machine transport
Flatrack en Open Top Containers
Medical
Op- en overslag
Autolaadkraan

Algemene voorwaarden

LSV.pdf
Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de Logistieke Service Voorwaarden (LSV), exclusief arbitrageclausule, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 2 april 2014 onder nummer 28/2014.

Op grond van art. 2 lid 4 en 5 LSV zijn op Expeditiewerkzaamheden (doen vervoeren) en douane- en fiscale dienstverlening van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden, met uitsluiting van artikel 23.

AVET.pdf
In aanvulling op LSV zijn in geval van exceptioneel transport van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel Transport (AVET).

Geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met (de) tussen partijen gesloten overeenkomst(en) worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.
Nederlands recht is van toepassing. 

Terug naar overzicht